NEKOLIKO REDAKA O DIGITALNOM MARKETINGU

Naša koleginica Ivana je održala predavanje o digitalnom marketingu. S obzirom da većinu Sipod ekipe čine programeri, ovo je bila prilika da se čuje nešto izvan uobičajenih programerskih tema.

Kada govorimo o digitalnom marketingu, prva stvar koju treba da uradimo jeste da definišemo šta je zapravo digitalni marketing. Iako postoje mnoge definicije digitalnog marketinga smatramo da je najbolja ona koja glasi da je „digitalni marketing bilo koji oblik marketinga proizvoda ili usluga koji uključuje elektronske uređaje.

ŠTA JE DIGITALNI MARKETING?

Digitalni marketing je zajednički naziv za sve marketinške akcije koje koriste elektronski uređaj ili internet.

U današnje vreme kompanije koriste digitalne kanale kao što su društvene mreže, internet pretraživači, onlajn brošure, e-mailove kako bi pronašli nove klijente i potencijalne klijente pretvorili u lojalne.

S obzirom na to da od 70 do 80% ljudi imaju internet i da svoje vreme provode za računarima i prenosivim uređajima i telefonima (izvor: Smart insights), što u poslovne svrhe, što u slobodno vreme – i ne čudi činjenica da je ova oblast marketinga postala traženija i od običnog marketinga.

KATEGORIZACIJA DIGITALNOG MARKETINGA

Postoji sedam velikih kategorija digitalnog marketinga i to:

1. Search engine optimization (SEO)

2. Search engine marketing (SEM)

3. Email marketing

4. Kontent marketing

5. Marketing na društevnim mrežama

6. Partnerski (Affiliate) marketing

6. Plaćanje po kliku (PPC) marketing

Digitalni marketing se naziva još i online, internet, veb ili inbound marketing.

VRSTE DIGITALNOG MARKETINGA

Što se tiče različitih vrsta marketinga, možemo razlikovati marketing B2B, odnosno poslovanje kompanije koja prodaje svoju robu drugoj kompaniji i kupuje njenu robu, od B2C marketinga, odnosno poslovanje kompanije koja prodaje svoju robu potrošačima.

Iako, u suštini,  i jedan i drugi marketing za cilj imaju prodaju proizvoda nekoj osobi, razlika između njih je veća nego što se na prvi pogled čini.  

U B2B marketingu fokus je na proizvodu i njegovim karakteristikama. Ovde uglavnom odluka o kupovini nije zasnovana na emocijama kupca, pa je prići kupcu sa aspekta pozicije koju ima unutar kompanije ili organizacije u kojoj radi (da li je uopšte ovlašćen i kompetentan da donese odluku o kupovini).

Što se tiče B2C marketinga fokus je  benefitima koje proizvod donosi kupcima. Kupci kojima je namenjena ova vrsta marketinga, zainteresovani su da čuju koju će korist imati od kupovine proizvoda i to što jasnijim jezikom i sa što manje reči. U ovom slučaju emocija kupca igra veliku ulogu prilikom odlučivanja o kupovini, te je to stvar na koju marketari i prodavci treba da se fokusiraju.

Ukoliko ste zainteresovani da saznate više o digitalnom marketingu možete saznati više klikom na link ispod teksta.