POSLEDNJE PREDAVANJE U 2018. GODINI

Ostalo je još samo četiri dana u ovoj, za nas veoma radnoj, 2018 godini. Dok iščekujemo novu godinu i njene izazove, u prazničnom raspoloženju naša koleginica Dunja održala je tradicionalno predavanje četvrtkom na temu React i React Native. 

Kao što većina od vas zna, React je JavaScript biblioteka otvorenog koda koja se koristi za razvoj interaktivnih korisničih interfejsa. React je podržan od strane Facebook-a i drugih velikih kompanija, kao i od strane individualnih programera.

React omogućava pregled podataka zapisanih preko HTML-a. Ovi pregledi su obično obezbeđeni korišćenjem tvz komponenti od kojih svaka komponenta može sadržati dodatne komponente koje su definisane kao prilagođene HTML oznake.

React Native je varijacija React-a, a koja služi za razvijanje izvornih aplikacija. Za razliku od React-a koji služi za razvoj veb aplikacija, React Native se koristi za razvoj mobilnih aplikacija za IOS i Android.

Facebook je napravio React Native u cilju da svojim programerima omogući da razvijaju izvorne aplikacije koristeći JavaScript.To znači da veb programeri, koji poznaju JavaScript, mogu kroz React Native da se bave izvornim projektima koristeći prethodno znanje JavaScrita.

React Native omogućava brži razvoj aplikacije, a one dalje omogućuju da se na najbolji mogući način iskoriste funkcionalnosti pametnih telefona, jer se brže otvaraju, efikasnije su i nude optimizovano korisničko iskustvo.

Možemo zaključiti da React Native omogućava programerima da kreiraju moćne mobilne aplikacije koristeći svoje postojeće JavaScript znanje.

React Native obezbeđuje brži razvoj mobilnih uređaja i efikasnije deljenje koda preko iOS-a, Android-a i veba, ne utičući pritom na iskustvo krajnjeg korisnika ili kvalitet aplikacije.

Za više informacija o React i React Native-u kliknite ovde.