GRAFIČKI DIZAJN OBOJIO OVAJ ČETVRTAK

Naš kolega Vukan predstavio nam je danas grafički dizajn, UX i UI učinivši ovaj četvrtak u Sipodu interesantnim i živopisnim.

GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je veština kombinovanja teksta, boja, ilustracija i ostalog vizuelnog sadržaja, kako bi se određena informacija saopštila korisniku. Pored toga, grafički dizajn se koristi u izradi logoa, brendova, u reklamama, magazinima, knjigama, u izradi veb sajtova ili proizvoda. Ovo je izuzetno koristan alat za prodaju i promociju proizvoda, ideje ili čak za rešavanje određenog problema.

Dobar grafički dizajner može da prepozna kvalitet slika, boja i teksta i razume kako oni funkcionišu zajedno i sami za sebe. Oni kreiraju i kombinuju simbole, slike i tekst kako bi vizuelno predstavili ideje i poruke korisnicima.

DIZAJN KORISNIČKOG ISKUSTVA

Dizajn korisničkog iskustva (UX) je, najprostije rečeno, ono što osećate pri svakoj interakciji koju imate sa onim što je ispred vas u trenutku korišćenja (npr. kupovina proizvoda, čitanje informacije, čekanje isporuke i sl). UX nastoji da poboljša interakciju između proizvoda i korisnika i unapredi korisnost, pristupačnost i  zadovoljstvo korisnika proizvodom.

Korisnički intefejs treba dizajnirati kako bi odgovarao veštinama, iskustvu i očekivanjima budućih korisnika. Korisnici sistema često ocenjuju sistem prema njegovom interfejsu, više nego prema njegovoj funkcionalnosti.

Loš dizajn interfejsa može navesti korisnika da tokom rada učini greške. Pored toga loš dizajn interfejsa je razlog zbog čega se mnogi softverski sistemi nikada nisu koristili.

Kompanije su počele da shvataju koliko je važno mišljenje klijenata o njihovim brendovima, i znaju da je dizajniranje dobrog korisničkog iskustva najbolji način da se izgradi poverenje i lojalnost.

A to znači da se praksa UX-a širi. U početku, UX je bio fokusiran prvenstveno na digitalna iskustva, ali se brzo razvio i u fizičkom svetu. Sigurno se nebrojeno puta čuli i za izraz „iskustvo kupca“, a to je još jedan deo slagalice koji treba razmotriti.

DIZAJN KORISNIKOG INTERFEJSA

Dizajn korisničkog interfejsa (UI) obično se odnosi na vizuelni izgled elemenata kojima korisnik može komunicirati sa veb stranicom ili tehnološkim proizvodom.

Postoje dva osnovna tipa korisničkog intterfejsa: grafički i tekstualni. Tekstualni korisniči interfejs se danas retko sreće. U ovakvom sistemu korisnik je morao da komunicira sa računarom zajdajući mu naredbe preko komandne linije. Grafički korisnički interfejs koristi vizuelne elemente kao što su prozori, meniji, dugmići, ikonice i sl.

Cilj UI je da interakciju korisnika i mašine i softvera učini što jednostavnijom i efikasnijom, u smislu ostvarivanja korisničkih ciljeva.