ŽIVOPISAN ČETVRTAK

Ovog četvrtka smo imali veoma interesantno i živopisno predavanje. Naš kolega Vukan nam je predstavio koncepte grafičkog dizajna, UX i UI.

Kao što mnogi od vas znaju grafički dizajn je umetnost ili veština kombinovanja teksta, boja, ilustracija, sveta, grafike, slika i generalno vizuelnog sadržaja, kako bi se određena informacija saopštila gledaocu, korisniku ili kupcu.

Grafički dizajn se koristi u izradi logoa, brendova, u reklamama, magazinima, knjigama, u izradi veb sajtova, proizvoda i slično. Grafički dizajn predstavlja izuzetno koristan alat za prodaju i promociju proizvoda, ideje ili čak za rešavanje određenog problema.

Dobar grafički dizajner  je u stanju da prepozna kvalitet slika, boja, teksta  razume kako ovi elementi funkcionišu odvojeno, ali i sami za sebe. Grafički dizajneri kreiraju i kombinuju simbole, slike i tekst kako bi vizuelno predstavili ideje i poruke korisnicima.

Dizajn korisničkog iskustva, odnosno UX dizajn (User Experience), nastoji da poboljša interakciju između proizvoda i njegove publike i unapredi korisnost, pristupačnost i  zadovoljstvo korisnika proizvodom,

Dizajn korisničkog interfejsa, odnosno  UI (User Interface) je dizajn korisničkih interfejsa za kompjutere, mobilne uređaje,  kućne aparate i druge elektronske uređaje, kao i softvere sa fokusom na unapređivanju korisnosti i korisničkog iskustva. Cilj UI je da interakciju korisnika i mašine i softvera učini što jednostavnijom i efikasnijom, u smislu ostvarivanja korisničkih ciljeva.