SQL SERVER – ZAVRŠNO PREDAVANJE

Naš kolega Aleksandar imao je čast da održi poslednje u nizu predavanja koja su se održavala četvrtkom ovde u Sipodu. Za temu je odabrao SQL Server, verzije 2014 i 2016 i njihove najpoznatije karakteristike.

Ovde ćemo pomenuti samo nekoliko osobina svojstvenih za SQL Server, a ukoliko ste zainteresovani da saznate nešto više o ovoj temi, kliknite na link u dnu teksta.

SQL Server je ralaciona baza podataka koji se najćešće koristi kao krajnja komponenta za smeštanje podataka. Tradicionalne Client-server kao i Web-based aplikacije često koriste SQL Server za smeštanje aplikativnih podataka.

SQL 2014

Kada govorimo o SQL Serveru 2014, neophodno je pomenuti da on omogućava optimizaciju memorije odabranih tabela i usladištenih procedura.

Ono što je specifično za verziju 2014 su sledeće karakteristike:

1. AlwaysOn integracija je unapređena te je sada moguće imati osam sekundarnih replika. Pored toga čitljivost sekundarnih replika je u funkciji bez obzira da li je primary replica u funkciji ili ne, što do sada nije bio slučaj.

2. Power View multidimenzionalni modeli podržavaju upite koristeći Data Analysis Expressions odnosno DAKS. Sa SQL Serverom 2014 možete koristiti PowerView sa multidimenzinalnim modelima (OLAP kockama) i krerati različite podatke poput tabela ili matrica.

3. SQL Server 2014 može da enkriptuje bazu podataka u mirovanju, a  podržava sledeće algoritmi šifrovanja: AES 128, AES 256, i Triple DES. 

SQL 2016

Što se tiče SQL Servera 2016, treba pomenuti da je on prvenstveno izrađen sa ciljem stvaranja  poslovno kritičnih aplikacija i naprednih programa pomoću  hibridne baze podataka. Kod ovog servera unapređenu su sigurnost, analitika u bazi podataka i performanse u memoriji. Što se tiče karakteristika za verziju 2016 one su sledeće:

1. Sposobnost  da AlwaysOn ima oko 3 sinhrone replike kako bi podržala funkcije dostupnosti i (oporavka posle katastrofe) disaster recovery, takođe je unapređena u verziji SQL 2016.

2. Glavni adut SQL Servera 2016 jeste Row Level Security funkcija  ograničava mogućnost pojedinih korisnika da uz pomoć SQL Server logina pretražuju i vide podatke u tabelama . Verzija 2016 dozvoljava implementaciju sigurnosti na nivou reda, tako da novi korisnici nisu u mogućnosti da uopšte detektuju da li su redovi bili pretraživani za ograničene podatke

3. Java Script Object Notation funkcija omogućava međusobnu razmenu JSON podataka između baze SQL Servera i drugih aplikacija. Verzija 2016 može da analizira JSON formatirane podatke kao i da kovertuje relacione podatke u JSON format.

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2016

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299