ZAVRŠEN PRVI CIKLUS PREDAVANJA U SIPODU

Završio se prvi ciklus naših predavanja četvrtkom i već sada sa zadovoljstvom najavljujemo novi ciklus sa starim predavačima i puno zanimljivih tema.

Naš kolega Aleksandar imao je čast da održi poslednje predavanja a za temu je odabrao SQL servere, verzije 2014 i 2016 i njihove najpoznatije karakteristike.

Ovde ćemo pomenuti samo nekoliko osobina svojstvenih ovih serverima, a ukoliko ste zainteresovani da saznate nešto više o ovoj temi, možete pročitati tekst koji se nalazi na ovom linku.

Kada govorimo o SQL serveru 2014, neophodno je pomenuti da on omogućava optimizaciju memorije odabranih tabela i usladištenih procedura.

1. AlwaysOn integracija je unapređena te je sada moguće imati 8 sekundarnih replika. Pored toga čitljivost sekundarnih replika je u funkciji bez obzira da li je primary replica u funkciji ili ne, što do sada nije bio slučaj.

2. Power View multidimenzionalni modeli podržavaju upite koristeći Data Analysis Expressions odnosno DAKS. Sa SQL Serverom 2014 možete koristiti PowerView sa multidimenzinalnim modelima (OLAP kockama) i krerati različite podatke poput tabela ili matrica.

3. SQL Server 2014 može da enkriptuje bazu podataka u mirovanju. SQL Server 2014  podržava sledeće algoritmi šifrovanja: AES 128, AES 256, i Triple DES. 

Što se tiče SQL Servera 2016, treba pomenuti da je on prvenstveno izrađen sa ciljem stvaranja  poslovno kritičnih aplikacija i naprednih programa pomoću  hibridne baze podataka. Kod ovog servera unapređenu su sigurnost, analitika u bazi podataka i performanse u memoriji.

1. Sposobnost  da AlwaysOn ima oko 3 sinhrone replike kako bi podržala funkcije dostupnosti i (oporavka posle katastrofe) disaster recovery, takođe je unapređena u verziji SQL 2016.

2. Glavni adut SQL 2016 jeste Row Level Security funkcija  ograničava mogućnost pojedinih korisnika da uz pomoć SQL server login-a pretražuju i vide podatke u tabelama . SQL 2016 dozvoljava implementaciju sigurnosti na nivou reda, tako da novi korisnici nisu u mogućnosti da uopšte detektuju da li su redovi bili pretraživani za ograničene podatke

3. Java Script Object Notation funkcija omogućava međusobnu razmenu JSON podataka između baze SQL Serverai drugih aplikacija. SQL 2016 može da analizira JSON formatirane podatke kao i da kovertuje relacione podatke u JSON format.

https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2016

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299