Academia

Academia je moderno softversko rešenje za evidenciju studentata i svih podataka neophodnih obrazovnoj instituciji za efikasnu administraciju, nastavne procese i studiranje. Academia omogućava detaljnu analizu kvaliteta operativnih i nastavnih procesa.

Academia olakšava administraciju i evidenciju studenata, predavača i drugih zaposlenih, evidenciju i organizovanje predavanja, kolokvijuma i  ispita, kao i upis semestra, sledeće studijske godine, prijavu ispita.

Academia je dostupna  na srpskom i na engleskom jeziku uz mogućnost dodavanja i drugih jezika prema potrebi.