SuSi

SuSi predstavlja aplikaciju za kreiranje različitih vrsta istraživanja i testiranja sa modernim interfejsom značajno unapređuje iskustvo korisnika.

SuSi omogućava brzu izmenu sadržaja, dodavanje fotografija i video zapisa, snimanje i čuvanje rezultata u okviru svoje baze podataka. Na osnovu tih rezultata, kreira se izveštaj koji se čuva u bazi podataka unutar same aplikacije.

SuSi je pogodna za rad na savremenim touchscreen uređajima i prilagođena je svim opearativnim sistemima. Za rad aplikacije nije potrebna internet konekcija, niti instalacija na uređaju na kom će se koristiti.

 

Povratak na proizvode